Υπ. Δικαιοσύνης: Σχέδιο για φυλακές κρατουμένων ήπιας εγκληματικότητας

0

Επισημαίνεται μάλιστα ότι έχει ήδη συσταθεί επιτροπή, η οποία εξετάζει την αξιοποίηση των εκτάσεων τεσσάρων αγροτικών καταστημάτων, προκειμένου να κατασκευαστούν χώροι για κρατούμενους ήπιας εγκληματικότητας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης, «ο διαχωρισμός θα επιτρέψει την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος της επιστημονικής κοινότητας της χώρας αλλά και των διεθνών οργανισμών που για πάνω από 20 χρόνια διαπιστώνουν την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης του πληθυσμού των κρατουμένων και βελτίωσης των συνθηκών κράτησης. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί, πέραν της αναγκαίας αποσυμφόρησης των καταστημάτων κράτησης, η ουσία της εκτέλεσης των ποινών που είναι η κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων.»

Τέλος, να σημειωθεί ότι το έργο θα επιτρέψει τη φιλοξενία περισσότερων από 1.000 κρατουμένων.