Παράταση εργασιών για την σύνταξη σχεδίου του νέου Ποινικού Κώδικα

0

Τροποποίηση της απόφασής  για τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπος Αθανασίου.

Η τροποποίηση [PDF] της υπ’ αριθμ. 104375/24.12.2013 (ΦΕΚ 3434/Β΄/31.12.2013, ΑΔΑ: ΒΙΨ4Ω – Γ13) απόφασης του Υπουργού με τίτλο: «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα» αφορά την παράταση των εργασιών και την αντικατάσταση του γραμματέα.

Ειδικότερα, η διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα παρατείνεται έως τις 30 Μαΐου του 2014 και μέχρι τότε χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Αγγελική Ζηκογιάννη του Αθανασίου, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε αντικατάσταση του ορισθέντος Απόστολου Νικολέττου του Θεοδώρου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 104375/24.12.2013 απόφαση [Link].

Σχόλια