Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Νέες μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο τομέα

0

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα, έθεσε νέα ατζέντα μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο τομέα, οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του έτους.

Οι αλλαγές προωθούνται έως το τέλος του 2014, ώστε άμεσα να ξεκινήσει η εφαρμογή τους και είναι:

1. Μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας με μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας θα περιλαμβάνει την καταγραφή των κενών θέσεων σε όλο το Δημόσιο, με βάση τα σχέδια στελέχωσης των υπηρεσιών και την προκήρυξη πανελλαδικού διαγωνισμού υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ, δύο ή τρεις φορές το χρόνο.

2. Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων με γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη μέσω ΑΣΕΠ

3. Νέο σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων, το οποίο προβλέπει βαθμολόγηση βάσει ποσόστωσης, προκειμένου να μη λαμβάνουν όλοι «άριστα» όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

4. Επέκταση  του πειθαρχικού ελέγχου. Οι υπάλληλοι που θα εντοπιστούν να έχουν μονιμοποιηθεί χωρίς να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα θα απολυθούν από το Δημόσιο.

5. Συνεχίζεται η καταγραφή και αξιολόγηση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και όπου διαπιστώνονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων θα γίνουν καταργήσεις ή συγχωνεύσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα και τις απολύσεις προσωπικού.

6. Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. φύλαξη κτιρίων)

7. Μείωση γραφειοκρατίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ για την άρση των διοικητικών βαρών κατά 255 σε 13 τομείς της οικονομίας, που λειτουργούν ανασταλτικά για την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και ενισχύουν τα φαινόμενα διαφθοράς.
 
Τις επόμενες ημέρες τίθεται επίσης σε διαβούλευση ο νόμος για το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, όπου βασικά κριτήρια αποτελούν οι γραπτές εξετάσεις και η συνέντευξη.

Σχόλια