Υπ. Εσωτερικών: Βάσει των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης οι διοικητικές πράξεις για αυθαίρετες διαφημιστικές πινακίδες

0

Με έγγραφο που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους δήμους και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας, ενημερώνει ότι η έκδοση διοικητικών πράξεων δεν καταλαμβάνεται από το ν.4014/2011 περί τακτοποίησης των αυθαιρέτων αλλά από τις ειδικές διατάξεις περί υπαίθριας διαφήμισης του ν.2946/2001.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στο σχετικό έγγραφο [PDF] : «Δεν είναι δυνατή η τακτοποίηση των διαφημιστικών κατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (νόμος περί τακτοποίησης αυθαιρέτων), δεδομένου ότι στο πεδίο ρύθμισης του νόμου αυτού εντάσσονται περιπτώσεις παράβασης της σχετικής πολεοδομικής νομοθεσίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το ΥΠΕΚΑ».

Επιπλέον γίνεται αναφορά στην υπ’αριθμ. 552/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάσει της οποίας και στα πλαίσια εξέτασης περίπτωσης παράνομης διαφημιστικής κατασκευής που χαρακτηρίστηκε αυθαίρετη και κατεδαφιστέα από την πολεοδομία και επιβλήθηκε πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία, «κρίθηκε ότι οι διοικητικές πράξεις που αποσκοπούν στη ρύθμιση του τρόπου άσκησης του δικαιώματος της διαφήμισης, τόσο για τη χορήγηση σχετικής άδειας, όσο και για την αποξήλωση και επιβολή προστίμων, εκδίδονται βάσει των ειδικών διατάξεων του ν. 2946/2001 περί υπαίθριας διαφήμισης και όχι με τις γενικές διατάξεις που διέπουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη ανέγερση κτισμάτων ή κατασκευών».

Σχόλια