Υπ. Εσωτερικών: Με ραντεβού οι δικηγόροι για αιτήματα άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους

0

Σύμφωνα με Εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, παρατηρήθηκε αυξημένη προσέλευση δικηγόρων που υποβάλλουν για λογαριασμό πελατών τους αιτήσεις για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους, στην υπηρεσία του Υπουργείου επί της οδού Αγίου Διονυσίου 5 στον Πειραιά.

Έτσι, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους στη συγκεκριμένη υπηρεσία, οι Δικηγόροι καλούνται από τη Δευτέρα 11/8/2014 έως την Πέμπτη 28/8/2014, να απευθύνονται στα τηλέφωνα  213 13 61224 ή 213 13 61014 προκειμένου να καθορίσουν την ημέρα που θα προσέλθουν στην Υπηρεσία για να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις. Από την 1/9/2014 θα επανέλθει το σύστημα όπως ισχύει κατά τους τελευταίους μήνες.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα πρέπει να δηλώνεται και το όνομα του πελάτη που τους έχει χορηγήσει τη σχετική εξουσιοδότηση.
Σημειώνεται ακόμα, ότι κάθε δικηγόρος κατά την προκαθορισμένη ημέρα προσέλευσης θα μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) αιτήσεις για τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής.
 

Σχόλια