Υπ. Εσωτερικών: Πληροφορίες για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών 17ης Ιουνίου

0

Η εγκύκλιος χωρίζεται σε τρία μέρη και περιέχονται πληροφορίες τόσο για τα τυπικά στοιχεία των εκλογών (ημερομηνία, αριθμός βουλευτών που εκλέγονται σε κάθε περιφέρεια, υποβολή υποψηφιοτήτων κλπ.),όσο και για τις ενέργειες και αρμοδιότητες των κρατικών υπηρεσιών κατά την προεκλογική περίοδο.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τον τρόπο εκλογής των βουλευτών, καθώς ειδικά στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, που διεξάγονται πριν την συμπλήρωση δεκαοκταμήνου (18) από τις προηγούμενες εκλογές, η εκλογή θα γίνει με λίστα και όχι με σταυρό προτίμησης. Στην Εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η ανακήρυξη των υποψηφίων βουλευτών κατά το νόμο πρέπει να γίνει από το Πρωτοδικείου μέχρι τα μεσάνυχτα της 29ης Μαϊου (σήμερα), ενώ η ανακήρυξη των συνδυασμών πρέπει να γίνει έως την 2α Ιουνίου 2012.

Υπ. Εσωτερικών Πληροφορίες για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών 17ης Ιουνίου (Εγκύκλιος)