Υπ. Εσωτερικών: Ψηφοδέλτια συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές

0

Αθήνα 7 Μαΐου 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 34775

ΘΕΜΑ: Παράδοση ψηφοδελτίων συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές

Για τη διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών, οι συνδυασμοί για τις περιφερειακές εκλογές υποχρεούνται μέσω του οικείου αντιπεριφερειάρχη να παραδώσουν με απόδειξη στον οικείο δήμαρχο, επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Οι δήμαρχοι οφείλουν να εφοδιάσουν τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων με ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού, που να υπερβαίνουν τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων του εκλογικού τμήματος, κατά 20%, τουλάχιστον

Σχόλια