Υπ. Οικονομικών: Εγκύκλιος για την επιστροφή κατασχεθέντων χρημάτων

0

Με Εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών δίνει στους φορολογούμενους τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων τα οποία έχουν κατασχεθεί εις χείρας τρίτων. 

Για να πάρουν πίσω μέρος των χρημάτων που κατασχέθηκαν, οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν λόγους επιβίωσης των ιδίων ή της επιχείρησής τους και να υποβάλουν σχετική αίτηση προς τον προϊστάμενο της εφορίας. Μάλιστα με την ίδια εγκύκλιο η οποία έχει σταλεί σε όλες τις εφορίες, δίνονται και οδηγίες για την άρση της κατάσχεσης σε λογαριασμούς καταβολής μισθοδοσίας από επιχειρήσεις.

Προϋποθέσεις άρσης της κατάσχεσης για τα φυσικά πρόσωπα είναι η διαπίστωση ότι η κατάσχεση του εισοδήματος, εφάπαξ ή περιοδικώς καταβαλλόμενου, είναι σημαντική για τη διαβίωση του φορολογούμενου (π.χ. ενοίκιο), ενώ για τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προκύπτει από επίσημα στοιχεία ότι ο περιορισμός της κατάσχεσης αφορά στην καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους επιχείρησης, στη καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που κρίνονται αναγκαίες για την βιωσιμότητα και τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

O προϊστάμενος της εφορίας θα ορίζει το ποσοστό αποδέσμευσης επί της κατασχεθείσας απαίτησης εντός των ακολούθων ορίων:

α) έως 50% του ποσού της κατάσχεσης με εξαίρεση τις οφειλές Φ.Π.Α. που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί καθώς και παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), για τις οποίες ισχύει ποσοστό έως 30%.

β) έως 70% επί των μελλοντικών απαιτήσεων με την προϋπόθεση να καλύπτονται τουλάχιστον τρεις δόσεις της ρύθμισης, εφόσον οι εναπομένουσες δόσεις αυτής είναι έως και δώδεκα (12), ή αλλιώς πέντε δόσεις, σε περίπτωση που οι εναπομένουσες δόσεις αυτής είναι περισσότερες από δώδεκα.

Σχόλια