Υπ.Δικαιοσύνης: ανακοίνωση (3) τριών συμβάσεων Ο.Χ. στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθ.

0

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, καθώς και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, στον οποίο εδρεύει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Μετά την τελευταία δημοσίευση στον Τύπο, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, με την οποία θα ορίζεται ρητά η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπ. Δικαιοσύνης

Σχόλια