Υπ.Δικαιοσύνης: Ανασυγκρότηση της Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης

0

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου ανασυγκροτείται η κατά το άρθρο 1 του ν. 3811/2009 (ΦΕΚ Α’ 231) Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης  αποτελούμενη απο τους:

1) Βασιλική Ανδρεοπούλου, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
2) Σπυρίδωνα Μαυρογιάννη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Αμιραλή, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
3) Ευτυχία Κατσιγαράκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρόληψης Εγκληματικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτρια την Αργυρώ Ελευθεριάδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απονομής Χάριτος και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως μέλη.
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί ο Βλάσιος Ρηγόπουλος, υπάλληλος με Β ́ βαθμό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Βουδούρη, υπάλληλο με Β ́ βαθμό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η αρχή είχε συσταθεί  το 2010 μετά από πρόταση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Νίκου Δένδια, με σκοπό την παροχή αποζημιώσεων από την πολιτεία στα θύματα εγκληματικών πράξεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση [Link] του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις αφορούν εγκλήματα από πρόθεση που έχουν τελεστεί στην ελληνική επικράτεια. Οι αιτήσεις αποζημίωσης υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα,  σε ειδικό έντυπο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Η αίτηση κατατίθεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και απορρίπτεται εάν μέχρι την εξέτασή της από την αρχή αποζημίωσης δεν προσκομισθεί αποδεικτικό καταβολής παραβόλου το ύψος του οποίου ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ.

Η ανασυγκρότηση της Αρχής αποφασίστηκε [PDF]  λόγω λήξης της θητείας της προηγούμενης σύνθεσής της, ενώ τα νέα μέλη της θα έχουν διετή θητεία.

 
 

Σχόλια