Υπ.Δικαιοσύνης: Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη (2) ατόμων

0

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΥΕ Νεκροτόμων, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης (ΣΟΧ 1/2018)

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΥΕ Νεκροτόμων, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης, σύμφωνα με την αριθ. ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρχίζει την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 και λήγει τη Δευτέρα 7 Μαϊου 2018.

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΥΕ Νεκροτόμων, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αιγαίου (ΣΟΧ 3/2018)

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΥΕ Νεκροτόμων, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αιγαίου, σύμφωνα με την αριθ. ΣΟΧ 3/2018 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρχίζει την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 και λήγει τη Δευτέρα 7 Μαϊου 2018.