Υπ.Δικαιοσύνης: Σύσταση στους Δικηγορικούς Συλλόγους σχετικά με αθέμιτες πρακτικές κατά τον αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρων

0

Προειδοποιητικό έγγραφο προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους της επικράτειας, με κοινοποίηση στα εθνικά Δικαστήρια, απέστειλε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Ν. Κανελλόπουλος, απευθύνοντας συστάσεις σχετικά με καταγγελίες για αθέμιτες πρακτικές κατά τον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρων.

Σύμφωνα με το έγγραφο [PDF] από τα στοιχεία των δικαιολογητικών αποζημίωσης που υποβάλλουν οι Σύλλογοι στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου, για τους δικηγόρους που διορίζονται αυτεπάγγελτα για πολίτες που δε διαθέτουν συνήγορο, προκύπτει περιορισμός των διορισμών σε συγκεκριμένα μέλη των εκάστοτε συλλόγων. Το φαινόμενο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην τηρούνται οι μηνιαίες καταστάσεις δικηγόρων υπηρεσίας και να αξιώνουν ορισμένα μέλη των Συλλόγων ιδιαίτερα υψηλά ποσά αποζημίωσης.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε καταγγελίες, ιδίως νέων δικηγόρων, για αθέμιτες πρακτικές αρχαιότερων συναδέλφων τους, οι οποίοι φέρονται να παρεμποδίζουν το διορισμό τους.

Εν όψει των ανωτέρω, ο Γενικός Γραμματέας εφιστά την προσοχή στις Διοικήσεις των Δικηγορικών Συλλόγων, ζητώντας να μεριμνήσουν για την πιστή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (ν. 3226/2004).
 

 

Σχόλια