Υπεγράφη Σχέδιο Π.Δ. για την εκπαίδευση υποψηφίων κρεοπωλών

0

Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο συμπληρώνονται και τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ 126/2000 “”Όροι και Προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων””, υπέγραψε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αλέξανδρος Κοντός.

Με το νέο Προεδρικό Διάταγμα δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν στην εκπαίδευση των νέων κρεοπωλών και εξειδικευμένοι εκπαιδευτές από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, το πανεπιστήμιο και τις διευθύνσεις υγιεινής και εμπορίου των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

Παράλληλα, με το σχέδιο Π.Δ. δίνεται παράταση, ώστε μέσα σε μία διετία από την ημερομηνία δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος να δύνανται να εκπαιδευτούν όλα τα άτομα που ασκούν το επάγγελμα του παραδοσιακού κρεοπώλη πριν από την 31η Δεκεμβρίου του 1990 και του παραδοσιακού εκδοροσφαγέα πριν από την ίδια ημερομηνία του 2000, εφόσον έχουν βεβαίωση παραδοσιακού κρεοπώλη ή παραδοσιακού εκδοροσφαγέα αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 126/2000.

Σχόλια