Υπεγράφη το νομοσχέδιο για την κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ

0

Υπεγράφη από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γιώργο Σουφλιά, το νομοσχέδιο που κυρώνει τις τροποποιήσεις Μόντρεαλ και Πεκίνου του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Το νομοσχέδιο θα προωθηθεί για υπογραφή στα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να κατατεθεί για έγκριση στη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.28, παρ. 1 του Συντάγματος. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν επικυρώσει, αποδεχτεί ή εγκρίνει τις τροποιοιήσεις αυτές

Με το νομοσχέδιο, η Ελλάδα εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή κοινότητα, καθώς συμμορφώνεται στην υποχρέωσή της και κυρώνει τις τροποποιήσεις αυτές. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος σε αυτές και αποκτά πλήρεις εμπορικές συναλλαγές με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη. Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα συμβάλλει στην παγκόσμια προσπάθεια περιορισμού των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

Το Πρωτόκολλο κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.1818/1988 και οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2110/1992 και 2262/1994.

Σχόλια