ΥΠΕΚΑ: Νομοθετική ρύθμιση για την οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος των αυθαιρέτων

0

Νομοθετική πρωτοβουλία για την οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος των αυθαιρέτων, ανακοίνωσε κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Στ. Καλαφάτης.
Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε ότι σχεδιάζεται ένα πλαίσιο για τη συνολική και οριστική διευθέτηση του ζητήματος των αυθαίρετων κτισμάτων, το οποίο θα αποτρέψει τη δημιουργία μιας νέας γενιάς αυθαίρετων. Παράλληλα, επιχειρείται η δημιουργία ενός συστήματος για τη δικαιότερη αντιμετώπιση των παραβάσεων, στο οποίο θα προβλέπεται η κατηγοριοποίηση τους ανάλογα με τη βαρύτητα της πολεοδομικής παράβασης. Θα υπάρχει ακόμα ξεχωριστή πρόβλεψη των περιπτώσεων για τις οποίες θα μπορεί να αποκτηθεί νόμιμος τίτλος.
Το Υπουργείο σχεδιάζει, επίσης, τη δημιουργία Τράπεζας Γης και Θάλασσας με σκοπό την επίλυση θεμάτων, όπως αυτό της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης ενώ προωθεί ρυθμίσεις για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και την ιδιωτική πολεοδόμηση.
Τέλος, μελετάται η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για την επιβολή αποτελεσματικότερων περιβαλλοντικών ελέγχων και για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης πολιτικής αδειοδοτήσεων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος ενώ εξετάζεται και ο εκσυγχρονισμός της δασικής νομοθεσίας καθώς και η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για το Κτηματολόγιο.
 
 

Σχόλια