ΥΠΕΚΑ: Τροποποίηση ΚΥΑ σχετικά με όρους χορήγησης αδειών για δικαιώματα χρήσης νερού

0

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής γνωστοποιώντας την δημοσίευση της υπ’ αριθμό οικ. 110424/11.4.2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία τροποποιείται η προηγούμενη ΚΥΑ οικ. 150559/10−6−2011 με τίτλο «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».

Με την τροποποιημένη ΚΥΑ απλοποιούνται οι διαδικασίες χορήγησης των αδειών και ελαχιστοποιείται η απαιτούμενη οικονομική επιβάρυνση του αγροτικού πληθυσμού. Ειδικότερα απλοποιούνται τα τεχνικά δεδομένα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας, αντικαθίστανται οι ανά γεώτρηση χημικές αναλύσεις με ένα πιο ουσιαστικό και αξιόπιστο σύστημα δειγματοληπτικού ελέγχου της ποιότητας του αρδευτικού νερού με μέριμνα των αρμόδιων φορέων του δημοσίου, ενώ μειώνονται περαιτέρω τα προβλεπόμενα πρόστιμα για καθυστέρηση συμμόρφωσης.

Σχετικό έγγραφο

Σχόλια