Υπέρ της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών από ΣΔΟΕ για φοροδιαφυγή τάσσεται o Άρειος Πάγος

0

Ο προϊστάμενος των Οικονομικών Εισαγγελέων, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Νίκος Παντελής, σε γνωμοδότησή του (3/2014), τάχθηκε υπέρ της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών από το ΣΔΟΕ στις περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Ο κ. Παντελής, γνωμοδότησε σχετικά με την ασάφεια που προέκυψε, για τον εάν μετά την ψήφιση του Ν. 4223/2013 που τροποποίησε το προγενέστερο Ν. 3296/2004, το ΣΔΟΕ έχει την αρμοδιότητα να προβαίνει σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, όταν διαπιστώνει μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή.

Συγκεκριμένα, στη γνωμοδότηση αναφέρεται ότι από τη γραμματική διατύπωση του νόμου προκύπτει «σαφώς και ανενδοιάστως» ότι εξακολουθεί να «υφίσταται η αρμοδιότητα του προϊσταμένου της περιφερειακής διεύθυνσης του ΣΔΟΕ να προβαίνει σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των ελεγχομένων προσώπων, σε περιπτώσεις μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής.»

Σύμφωνα με τον κ. Παντελή, η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών στις περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής πρέπει να γίνεται από το ΣΔΟΕ προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.