Υπέρ της επιτάχυνσης απονομής της ποινικής δικαιοσύνης οι εισαγγελείς

0

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος τάχθηκε υπέρ της επιτάχυνσης απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και της ενίσχυσης της εσωτερικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών με ψήφισμα που εξέδωσε ομόφωνα μετά την 24η γενική συνέλευσή της.
Συγκεκριμένα, με το ψήφισμά της, η ΕΕΕ ζητεί:
– Ευρεία αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων και την αντικατάσταση στις περιπτώσεις αυτές των ποινών από διοικητικές κυρώσεις.
-Άμεση υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης για ίδρυση και λειτουργία της δικαστικής αστυνομία στις μεγάλες εισαγγελίες της χώρας.
-Αύξηση των οργανικών θέσεων των εισαγγελέων σε όλους τους βαθμούς και άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων στις εισαγγελίες του πρώτου βαθμού.
-Αλλαγή του τρόπου ανάδειξης των προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την επιλογή του τελευταίου από τον εισαγγελικό κλάδο και
-Καθιέρωση μόνιμων, σταθερών και αντικειμενικών κριτηρίων για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή δικαστικών λειτουργών, ειδική αιτιολογία όλων των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου καθώς και δικαίωμα προσφυγής των υπό κρίση δικαστικών λειτουργών.
Ακόμη, η ΕΕΕ θεωρώντας αναγκαία τη λήψη μέτρων για διαφάνεια και εξυγίανση των λειτουργών του κράτους, προτείνει:
«1. Πλήρη διαφάνεια της περιουσιακής και εν γένει οικονομικής κατάστασης όλων των λειτουργών του κράτους και κατάργηση κάθε είδους οικονομικού απορρήτου για αυτούς.
2. Θεσμοθέτηση ανεξάρτητης ελεγκτικής αρχής με δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των κρατικών λειτουργών και κυρίως του τρόπου απόκτησης (“”πόθεν έσχες””) όλων των περιουσιακών τους στοιχείων και
3. Άμεση δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου που διαπιστώνεται ότι τελεί σε προφανή δυσαναλογία με τα εισοδήματα των κρατικών λειτουργών». Η ΕΕΕ προτείνει «τα περιουσιακά στοιχεία κατά το μέρος που υπερβαίνουν τα δηλούμενα νόμιμα εισοδήματα, να δημοσιεύονται κατόπιν δικαστικής απόφασης».

Σχόλια