Υπέρ των ΕΛ.ΠΕ. η διαιτητική απόφαση στη διένεξη με τη FYROM

0

Απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, που μόλις εκδόθηκε, υιοθέτησε σχεδόν στο σύνολό τους τις αξιώσεις της θυγατρικής εταιρίας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ΕΛΠΕΤ-ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε., σε σχέση με την μακροχρόνια διένεξή της με την ΠΓΔΜ ως προς το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΛΠΕΤ-ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της στη χώρα αυτή.

Η διαιτητική απόφαση επιδικάζει στη θυγατρική των ΕΛ.ΠΕ., ΕΛΠΕΤ Βαλκανική, το ποσό των 50 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ υποχρεώνει την εταιρεία, να παραχωρήσει στην κυβέρνηση της ΠΓΔΜ, ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου της ΒΑΡΔΑΞ.

Με την έκδοση της απόφασης, λήγει μία πολύχρονη εκκρεμότητα, η οποία κατά καιρούς, είχε προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της θυγατρικής των ΕΛ.ΠΕ. στη γειτονική χώρα.

Η προσφυγή της ΕΛΠΕΤ Βαλκανική στη διεθνή διαιτησία, κατά της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ, έγινε το Μάρτιο του 2004 με βασικότερο σημείο διαφοράς τις παραβιάσεις της σύμβασης εξαγοράς της ΟΚΤΑ (διυλιστήριο) και της παραχώρησης δικαιωμάτων στην αγορά πετρελαιοειδών της χώρας, η οποία υπεγράφη το Μάιο 1999.