Υπέρ του ν/σ κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης ο ΟΚΕ

0

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σε γνωμοδότησή της επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία είναι ιδιαίτερα θετικό αλλά θα πρέπει να αποτελέσει μια αφετηρία για μια συνολική κοινωνική προσπάθεια άρσης των ανισοτήτων, γιατί αλλιώς η εμβέλειά του στην πράξη θα αποδειχθεί περιορισμένη.

H OKE θεωρεί ότι το σχέδιο νόμου δείχνει να ενσωματώνει ικανοποιητικά την κοινοτική Οδηγία 2002/73/ΕΚ στο εσωτερικό δίκαιο. Επίσης, κρίνει θετικά το γεγονός ότι με το ν/σ δημιουργείται ένα πλαίσιο «παιδαγωγικό» για την κοινωνία, που προάγει τις αξίες της ισότητας στον εργασιακό χώρο.

Πάντως η ΟΚΕ τονίζει ότι, για την πλήρη άρση των στερεοτύπων που υπάρχουν στην κοινωνία, απαιτείται πέραν των νομικών ρυθμίσεων και η μεταβολή νοοτροπιών και συμπεριφορών, στην οποία πρέπει να μετάσχουν όλοι οι κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς.

Τέλος, η ΟΚΕ θεωρεί αναγκαία την ουσιαστική παρακολούθηση της εφαρμογής του νομοσχεδίου στην πράξη, με την επισήμανση τόσο των βελτιώσεων που επιφέρει όσο και των προβλημάτων εφαρμογής που παρουσιάζει, ώστε να επανεκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά τους.