Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

0

Ειδικότερα, μετά από έντονη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από 166 βουλευτές, σε σύνολο 290 παρόντων. Να σημειωθεί ότι πέντε άρθρα αποσύρθηκαν και θα κατατεθούν σε νέα σχέδια νόμου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το άρθρο 23, με το οποίο ρυθμίζονταν ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και επέρχονταν αλλαγές στον τρόπο υποβολής των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το άρθρο 42, με το οποίο προβλεπόταν κατάργηση των μεταβατικών εδρών των Πρωτοδικείων, το άρθρο 47, με το οποίο επέρχονταν αλλαγές σε διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, το άρθρο 48, με το οποίο προβλέπονταν νέες κυρώσεις για την παραβίαση διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και τέλος, το άρθρο 49, με το οποίο καθορίζονταν οι αρμοδιότητες του Πολεοδομικού Γραφείου του ΕΟΤ και των Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων.

Σχόλια