ΥΠΕΣ: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Μεταναστευτικής Νομοθεσίας»

0

Σε δημόσια διαβούλευση [λινκ] μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου έθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών το νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις Μεταναστευτικής Νομοθεσίας», στο οποίο ενσωματώνονται στην Ελληνική νομοθεσία δύο Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ρυθμίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής.

Ειδικότερα και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, με το άρθρο 1 ενσωματώνεται η Οδηγία 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-μέλους.

Με το άρθρο 2 ενσωματώνεται η Οδηγία 2014/36/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία.

Με το άρθρο 3 γίνονται κάποιες μικρές διορθωτικές παρεμβάσεις στον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν.4152/2014), από πρακτικές δυσκολίες που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του ενώ παράλληλα ενσωματώνονται στον Κώδικα ρυθμίσεις για τη χορήγηση αδειών για ανθρωπιστικούς λόγους και άλλες διατάξεις

Τέλος, με το άρθρο 4 εισάγονται διατάξεις που αφορούν στο οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
 

Σχόλια