Υπόθεση με τεστ εγκυμοσύνης απασχολεί το ΣτΕ

0

Στο ΣτΕ κατετέθη προσφυγή εταιρείας που κατασκευάζει το αυτοδιαγνωστικό τεστ εγκυμοσύνης Self Clear TM, με την οποία ζητείται η ακύρωση της απόφασης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΟΦ για απαγόρευση της κυκλοφορίας του τεστ αυτού μέχρι να προσαρμοστούν στις υποδείξεις του οργανισμού οι ενδείξεις που αναγράφονται στη συσκευασία.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο ΕΟΦ παράνομα και αναρμόδια ζητεί τη διόρθωση στις αναγραφόμενες προδιαγραφές, καθώς, σύμφωνα πάντα με τις απόψεις της εταιρείας, επιλαμβάνεται ενός θέματος που αφορά τη σήμανση C.E. του προϊόντος, η οποία έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό της Ρηνανίας, συνεπώς μόνος αρμόδιος να αποφανθεί είναι ο γερμανικός οργανισμός.

Σχόλια