Υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας

0

Νέα υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από μερικές ημέρες, καθιστά υποχρεωτική την υποβολή από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για καθεμία από τις περίπου 7.000 κεραίες κινητής τηλεφωνίας, που υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια, αλλά και για όσους νέους σταθμούς βάσης τοποθετήσουν οι εταιρείες στο εξής.

Μέσα στην προθεσμία των δώδεκα μηνών, που τάσσεται από την υπουργική απόφαση, οι εταιρίες πρέπει να υποβάλλουν και τις μελέτες και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες περιφέρειες. Μεταξύ άλλων πρέπει να υποβάλλουν εκτίμηση της πυκνότητας ισχύος του ηλεκτρικού – μαγνητικού πεδίου.

Θεωρείται συνέχεια του νέου νόμου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα όρια ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, που αφορούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τα οποία είναι αυστηρότερα από τα προβλεπόμενα στη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Όμως, έντονες ήταν οι αντιδράσεις των υπευθύνων των εταιριών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η σχετική απόφαση έπρεπε να είχε εκδοθεί περίπου επτά μήνες πριν και ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το περιορισμένο προσωπικό στις περιφέρειες δεν διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και δεν μπορεί να ελέγξει περισσότερους από δέκα φακέλους τον μήνα.

Σχόλια