Υπογραφή πρόσθετου Πρωτοκόλλου με την Ελβετία

0

Πρόσθετο Πρωτόκολλο για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης θα υπογραφεί σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών από τον Υπουργό κ. Γιάννη Στουρνάρα και τον Πρέσβη της Ελβετίας Lorenzo Amberg. Με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο τροποποιείται η σχετική σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Ελβετικής Συνομοσπονδίας η οποία υπεγράφη το Νοέμβριο του 2010, επιτρέποντας έτσι την περαιτέρω διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών.

Σχόλια