ΥπΟικ: Εγκύκλιος για την ειδική διοικητική διαδικασία αναφορικά με την αμφισβήτηση προστίμων

0

Μόνο στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα μπορούν να προσφεύγουν, όσοι πολίτες αμφισβητούν πρόστιμα, τα οποία τους έχουν επιβληθεί, από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Σύμφωνα με τη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ 1209/6.9.2013[Link]), για τις ως άνω διαφορές προβλέπεται αποκλειστικά άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, η οποία κατατίθεται στην εκδούσα φορολογική αρχή, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής (ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων κλπ) θεωρείται απαράδεκτη.

Όπως επισημαίνεται δε, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης μπορεί να αναστείλει την εξαρχής πληρωμή του 50% των προστίμων (μετά από σχετικό αίτημα), εάν κρίνει ότι θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον υπόχρεο.

Η ως άνω ρύθμιση -μεταξύ άλλων- αναμένεται να συμβάλει και στην αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων.
 

 

Σχόλια