Υπόλογη και πάλι η ΔΕΗ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

0

Αναίρεση της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία είχε δικαιωθεί η ΔΕΗ για τα δικαιώματα εξόρυξης, πρότεινε ο Γενικός Εισαγγελέας κ. Melchior Wathelet ο οποίος ζητά από το ευρωπαϊκό δικαστήριο να αναιρέσει την απόφαση της 20ής Σεπτεμβρίου 2012 και να απορρίψει τις αιτιάσεις της ΔΕΗ.

 Η υπόθεση ανακινήθηκε στις αρχές του έτους. Τότε η Κομισιόν ζήτησε την αναίρεση της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου με την οποία είχε ακυρώσει απόφαση της Επιτροπής που αφορούσε τα δικαιώματα αναζήτησης και εκμετάλλευσης επί των κοιτασμάτων λιγνίτη, τα οποία η Ελληνική Δημοκρατία παραχώρησε στη ΔΕΗ καθώς το 2008 η Κομισιόν είχε διαπιστώσει ότι η παραχώρηση και η διατήρηση σε ισχύ των δικαιωμάτων αυτών δημιουργούσαν ανισότητα ευκαιριών μεταξύ των επιχειρήσεων, στην πρόσβαση σε πρωτογενή καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και παρείχαν στη ΔΕΗ τη δυνατότητα να διατηρήσει, ή να ενισχύσει, τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα δεν δεσμεύουν το δικαστήριο.

Σχόλια