Υπόμνημα – αναφορά Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου

0

Υπόμνημα ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ. προς τους εκπροσώπους της πολιτικής και νομοθετικής εξουσίας της χώρας στη Βουλή, καθώς και σε θεσμικά όργανα και φορείς της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.