Υπόμνημα της Προέδρου του ΑΠ στον υπουργό Δικαιοσύνης

0

Με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων του από το νέο υπουργό Δικαιοσύνης κ.Στ.Κοντονή, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ.Β.Θάνου, του απέστειλε το ακόλουθο υπόμνημα:

“Κύριε Υπουργέ,

Αφού σας ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία στο έργο σας, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας ορισμένα επείγοντα θέματα – αιτήματα και ευελπιστώ στην άμεση ανταπόκρισή σας. Ειδικότερα:

1) Από τα στοιχεία της Γραμματείας του Αρείου Πάγου προκύπτει ότι κατά τα δύο επόμενα δικαστικά έτη (2016-17 και 2017-18)  υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη επιβάρυνση τόσο στα πινάκια των πολιτικών όσοκαι των ποινικών υποθέσεων, εξαιτίας των αναβολών εκ της παρατεταμένης αποχής των Δικηγόρων.
Ατυχώς, κατά κακή συγκυρία, κατά το τρέχον δικαστικό έτος, τελούν σε μακράς διάρκειας αναρρωτική άδεια ορισμένοι εκ των μελών του Αρείου Πάγου, και συγκεκριμένα ένας Αντιπρόεδρος και τρεις Αρεοπαγίτες (εκ των οποίων για έναν δεν προβλέπεται βελτίωση, λόγω χρόνιας ψυχικής νόσου), ενώ ένας Αντιπρόεδρος ασκεί καθήκοντα αποκλειστικής απασχόλησης, ως Γενικός Διευθυντής στην Εθνική Σχολή Δικαστών, με τριετή θητεία και μία Αρεοπαγίτης είναι αποσπασμένη, με καθήκοντα
αποκλειστικής απασχόλησης, με διετή θητεία, στην Επιτροπή Ελέγχου των δηλώσεων «πόθεν έσχες» στη Βουλή.
Αποτέλεσμα των κενών αυτών είναι να υπάρχει δυσλειτουργία και να προκύπτει κίνδυνος μεγάλης καθυστέρησης στην έκδοση των αποφάσεων. Καθίσταται, επομένως, αναγκαίο να αυξηθούν άμεσα, τουλάχιστον κατά τέσσερις (4) οι θέσεις των Αρεοπαγιτών, ώστε να συμπληρωθούν τα υπάρχοντα κενά.

2) Είναι, επίσης, απόλυτα αναγκαίο να συμπληρωθούν τα υπάρχοντα κενά των
οργανικών θέσεων του πρώτου βαθμού (σύνολο τριάντα τέσσερα -34-)
με αύξηση των εισαγομένων στη Σχολή Δικαστικών  Λειτουργών, στην επόμενη σειρά της Σχολής.

3) Ομοίως, είναι απόλυτα αναγκαίο να συμπληρωθούν άμεσα τα υπάρχοντα κενά
των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών (σύνολο τριάντα έξη -36-), με πρόσληψη από τον πίνακα επιτυχόντων του τελευταίου διαγωνισμού, ο οποίος πρέπει να εξακολουθήσει να παραμένει σε ισχύ τουλάχιστον για τα δύο επόμενα έτη, δηλαδή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου “