Υπουργείο Δικαιοσύνης: Διενέργεια κλήρωσης

0

Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης για το προσωπικό αρμοδιότητας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Κ.Υ.Υ.Δ.Δ.&Α.Δ., Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.

Σχόλια