Υπουργείο Δικαιοσύνης: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη Eurojust

0

Ο ν. 3663/2008 αφορά στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), της οποίας έργο είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των εθνικών δικαστικών και διωκτικών αρχών κατά την αντιμετώπιση του σοβαρού διασυνοριακού και οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και η αποτελεσματική παραπομπή των εγκληματιών στη δικαιοσύνη.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κάλεσε τους πολίτες σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, για να διατυπώσουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εναρμόνιση του ελληνικού Δικαίου με την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ. Η τεθείσα Διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 και, αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.