Υπουργείο Οικονομικών: αναζητείται Νομικός Σύμβουλος

0

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος το υπουργείο Οικονομικών αναζητεί εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο, ο οποίος θα συνδράμει το Δημόσιο στην πώληση του 10% του ΟΤΕ στη Deutsche Telekom.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να συντάξει τα απαιτούμενα συμβατικά κείμενα και τις εντολές, να παράσχει νομικές συμβουλές σχετικά με τυχόν υποχρεώσεις έναντι των ελληνικών και ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών από την άσκηση του δικαιώματος πώλησης και την εν συνεχεία πώληση των μετοχών, και να παράσχει συμβουλές για τα θέματα χρηματιστηριακής φύσεως που συνδέονται με την κατάρτιση, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό της πώλησης.

Επίσης, να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στους τομείς του ελληνικού χρηματοοικονομικού και
χρηματοπιστωτικού δικαίου, με έμφαση στο χρηματιστηριακό δίκαιο και στη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς εν γένει, καθώς και του ευρωπαϊκού δικαίου, όπως και προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε θέματα αποκρατικοποιήσεων καθώς και σε θέματα πώλησης εισηγμένων επιχειρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές με τα απαιτούμενα έγγραφα έως και τις 15 Ιουνίου, τα οποία είτε θα κατατεθούν στα γραφεία της ειδικής γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων (Καραγεώργη Σερβίας 8, Αθήνα, 6ος όροφος), είτε θα αποσταλούν μέσω email στη διεύθυνση ssarp@minfin.gr με την ένδειξη «ΟΤΕ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ».
 

Σχόλια