Υπουργική απόφαση για καταστήματα stock και outlet

0

Απόφαση με την οποία ρυθμίζεται το καθεστώς λειτουργίας των εκπτωτικών καταστημάτων stock και outlet υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού, τα καταστήματα stock και outlet δεν μπορούν να πραγματοποιούν εκπτώσεις και προσφορές, όπως προβλέπεται για τα καταστήματα των λοιπών επιχειρήσεων διότι τα καταστήματα αυτά είναι χαρακτηρισμένα ως εκπτωτικά και πουλάνε με μειωμένες τιμές (προσφορές – εκπτώσεις) όλο το χρόνο.

Για να μην παραπλανάται το καταναλωτικό κοινό, είναι υποχρεωμένα σε κάθε πραγματοποιούμενη διαφήμιση τους, να επισημαίνουν ότι τα είδη που διαθέτουν αποτελούν παλαιά αποθέματα, ή ελαττωματικά, κατά περίπτωση και να αναγράφουν μόνο την συγκεκριμένη τιμή πώλησης αυτών η οποία πρέπει υποχρεωτικά να είναι χαμηλότερη της κανονικής τιμής.

Καταστήματα stock χαρακτηρίζονται τα καταστήματα τα οποία πωλούν λιανικά, αποθέματα προϊόντων παλαιών χρήσεων, ή εν γένει ελαττωματικά και τα οποία είτε είναι δικά τους, είτε τα έχουν προμηθευτεί από άλλες εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις, και έχουν χαρακτηρισθεί ειδικότερα ως: αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων (σεζόν), αποθέματα παλαιάς μόδας, αποθέματα καταργημένων ή παλαιών, ή μη εμπορεύσιμων εμπορικών κωδικών, αποθέματα παλαιών εμπορικών σειρών, παλαιά εν γένει αποθέματα, είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας και καταναλωτικών συνηθειών καθώς και είδη ελαττωματικά.

Επίσης, καταστήματα outlet χαρακτηρίζονται τα καταστήματα ή τα πρατήρια λιανικής πώλησης που έχουν οι εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και από τα οποία διατίθενται λιανικά τα προϊόντα τους, τα οποία όμως είναι: αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων (σεζόν), αποθέματα παλαιάς μόδας, αποθέματα καταργημένων ή παλαιών, ή μη εμπορεύσιμων εμπορικών κωδικών, αποθέματα παλαιών εμπορικών σειρών, παλαιά εν γένει αποθέματα, είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας και καταναλωτικών συνηθειών καθώς και είδη ελαττωματικά.

Τα χαρακτηριζόμενα καταστήματα stock και outlet για να λειτουργήσουν θα πρέπει να πληρούν και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να έχουν άδεια λειτουργίας και έναρξης εργασιών, ως καταστήματα stock ή ως καταστήματα outlet, απαραίτητα από τις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ.

β) Να έχουν εγγραφεί στα κατά τόπους αρμόδια επιμελητήρια, ως ιδιαίτερες επιχειρήσεις stock ή outlet.

Σχόλια