Υπουργική απόφαση για την κατανομή των εσόδων από τους ΚΑΠ

0

Ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε απόφαση με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια για την κατανομή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το 2ο εξάμηνο του 2005. Έως τις 20 Ιουνίου η ΕΝΑΕ θα πρέπει να έχει υποβάλει στο υπουργείο Εσωτερικών τις προτάσεις της σχετικά με τα κριτήρια κατανομής των εσόδων αυτών από τους ΚΑΠ στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας.

Σημειώνεται ότι βάσει των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2005 και αντιστοιχούν στα έσοδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το Β εξάμηνο, τα προς απόδοση ποσά είναι:

α) ποσό 64.450.125,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο ½ ποσοστού 1% των εσόδων από το Φ.Π.Α και, προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και για την ΕΝΑΕ,

β) ποσό 64.450.125,00 ευρώ, που αντιστοιχεί επίσης στο ½ ποσοστού 1% των εσόδων από το Φ.Π.Α. και προορίζεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και

γ) ποσό 30.896.666,67 ευρώ, που αντιστοιχεί στο ½ ποσοστού 10% των εσόδων από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και προορίζεται για την κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου τους.