Υπουργικό Συμβούλιο με ενιαίο μισθολόγιο και τέσσερα νομοσχέδια

0

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, Γιώργου Α. Παπανδρέου, θα συνεδριάσει σήμερα στη Βουλή, στις 10.00 π.μ., το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι τα εξής:

– Ενημέρωση και λήψη απόφασης για βαθμολόγιο και ενιαίο μισθολόγιο του Δημόσιου Τομέα, Ε. Βενιζέλος, Δ. Ρέππας

– Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το θεσμό της εργασιακής εφεδρείας, Ε. Βενιζέλος, Δ. Ρέππας, Γ. Κουτρουμάνης

– Ενημέρωση  και λήψη  απόφασης για δημοσιονομικές – φορολογικές – συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2011 και τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του 2012, Ε. Βενιζέλος, Γ. Κουτρουμάνης

– Σχέδιο νόμου: Επιτάχυνση και εξορθολογισμός διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, Γ. Ραγκούσης

– Σχέδιο νόμου:  Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων, Κ. Σκανδαλίδης

– Σχέδιο νόμου:   Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις, Κ. Σκανδαλίδης

– Σχέδιο νόμου: Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις, Χ. Παπουτσής

Σχόλια