Υποχρεωμένη η Τουρκία να υιοθετήσει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας

0

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να υιοθετήσει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Στη ερώτησή του ο κ. Παπαδημούλης ερωτά κατά πόσο η εφαρμογή της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας και της συνοδευτικής Συμφωνίας ως κοινοτικού κεκτημένου πρόκειται να τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία.

Στην απάντηση τονίζεται ότι «η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί μικτή συμφωνία, δηλαδή έχει συναφθεί και από την Κοινότητα και από τα κράτη μέλη. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 της πράξης που αφορά του όρους προσχώρησης των νέων κρατών μελών, τα κράτη αυτά δεσμεύονται να προσχωρήσουν στις συμβάσεις και συμφωνίες που έχουν συνάψει τα παλιά κράτη μέλη και, μαζί με αυτά, η Κοινότητα».

Σχόλια