Υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού φιλανθρωπικών σωματείων σε ΦΕΚ

0

Ο Συνήγορος εξέτασε αίτημα φιλανθρωπικών σωματείων για την κατάργηση της
υποχρέωσης του διοικητικού και οικονομικού βάρους της δημοσίευσης ισολογισμού
τους σε ΦΕΚ. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των αρμόδιων Δήμων, που εποπτεύουν τα φιλανθρωπικά σωματεία, προκειμένου να θεωρήσουν τα δελτία αποδείξεων είσπραξης αυτών, απαιτούν να έχει προηγηθεί η δημοσίευση του ισολογισμού σωματείων σε ΦΕΚ, πράξη που επιβαρύνεται με κόστος.

Το Νομοθετικό Διάταγμα (1111/1972, άρθρ. 10, παρ. 2 και άρθρ. 9, παρ. 1), που
ρυθμίζει το θέμα, προβλέπει ότι ο ισολογισμός του φιλανθρωπικού σωματείου του οποίου το ύψος του ενεργητικού και παθητικού, υπερβαίνει το ποσόν του ενός εκατομμυρίου δραχμών, δημοσιεύεται υποχρεωτικώς δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και ότι η είσπραξη παντός εσόδου ενεργείται βάσει διπλοτύπου είσπραξης εκ των προτέρων θεωρημένου.

Ο Συνήγορος επεσήμανε ότι η εν λόγω υποχρέωση έχει καταργηθεί για τις επιχειρήσεις από το έτος 2015 (Ν. 4250/2014, άρθρ. 2, παρ. 1 και 3), για τις οποίες η δημοσίευση ισολογισμού πραγματοποιείται ατελώς, καθώς στην Αιτιολογική Έκθεση του νόμου τονίζεται ότι η στρατηγική επιλογή είναι η μείωση των διοικητικών βαρών, να αποτελεί πάγια πρακτική στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι το τέλος δημοσίευσης ισολογισμού κατ’ έτος, αποτελεί υπέρμετρη δαπάνη, για την υλοποίηση των σκοπών ενός σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θέτει σε δυσμενέστερη θέση, τους εν λόγω οργανισμούς ως εκ του σκοπού τους, σε σχέση με τις επιχειρήσεις και γι’ αυτό πρότεινε στην αρμόδια Υπουργό Εργασίας την ατελή δημοσίευση, ήδη από τις 30.01.2018.

Ο Συνήγορος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι απαιτείται η ως άνω τροποποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου η οποία θα ρυθμίσει το ζήτημα και ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας την άμεση παρέμβασή του.