Υποχρέωση χορήγησης στοιχείων στην ΕΛ.ΑΣ από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις

0

Με αφορμή ερώτημα που τέθηκε από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την υπ’αριθ. 6/12 Γνωμοδότηση του Αντεισαγγελέα κ. Γεωργίου Παντελή, απεφάνθη ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να γνωστοποιούν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, στοιχεία διωκόμενων προσώπων που είναι πρόσφορα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Συγκεκριμένα, ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, επικαλούμενος αφενός το αρ. 277 ΚΠΔ, το οποίο, ως ειδικό, υπερέχει έναντι του Ν.2472/1997 και αφετέρου το αρ.3 παρ.2β του ως άνω νόμου, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προστατευτικές περί προσωπικών δεδομένων διατάξεις υποχωρούν στην περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές προκειμένου να συλληφθούν πρόσωπα σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης.

Επισημαίνει δε ο κ. Παντελής ότι, σε περίπτωση άρνησης των αρμοδίων υπαλλήλων να παράσχουν αιτούμενα στοιχεία που θα βοηθούσαν τις αστυνομικές αρχές να εκτελέσουν σχετικό ένταλμα σύλληψης, αυτοί διαπράττουν το έγκλημα της απείθειας και, υπό προϋποθέσεις, το έγκλημα της υπόθαλψης εγκληματία.

Σχόλια