Υποχρεωτική η ανάρτηση των δαπανών ΜΚΟ στη Διαύγεια

0

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χριστοφιλοπούλου υπέγραψε, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων».

Με την υπουργική απόφαση καθιερώνεται η υποχρεωτική ανάρτηση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των απολογιστικών στοιχείων των δαπανών όλων των ΜΚΟ, δηλαδή των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών, των σωματείων, των ιδρυμάτων και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και λοιπών μη κερδοσκοπικών φορέων, οι οποίες επιχορηγούνται από δημόσιους και αυτοδιοικητικούς φορείς με ποσό άνω των 3.000 ευρώ, ετησίως. Οι επιχορηγούμενες ΜΚΟ οφείλουν να αναρτούν αναλυτική κατάσταση διάθεσης των ποσών που έλαβαν. Μάλιστα, σε περίπτωση που οι επιχορηγούμενοι φορείς δεν αναρτήσουν απολογιστικά στοιχεία, όπως έχουν υποχρέωση, αποκλείονται από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στο μέλλον.

Η υπουργική απόφαση εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν. 4305/2014, που ενισχύει τη συμμετοχή, τη διαφάνεια και τον δημόσιο έλεγχο, μέσα από τη θεσμική αναβάθμιση του «Προγράμματος Διαύγεια».
 

Σχόλια