Υποχρεωτική η απογραφή των υπαλλήλων Δικηγορικών Συλλόγων, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

0

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, καθίσταται υποχρεωτική η απογραφή των υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Η υπόθεση απασχόλησε τα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής όταν υπάλληλος Δικηγορικού Συλλόγου διαμαρτυρήθηκε στο ΣτΠ για εμπλοκή που ανέκυψε στη διαδικασία συνταξιοδότησής της. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την άρνηση του Δικηγορικού Συλλόγου να προβεί στην απογραφή της, καθώς η απογραφή στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου είναι προαπαιτούμενη για τη δημοσίευση της πράξης συνταξιοδότησης στο ΦΕΚ.

Εκπρόσωποι των Δικηγορικών Συλλόγων, αιτιολογώντας τη στάση τους, υποστήριξαν ότι η εξαίρεση του προσωπικού τους από τις διατάξεις περί υποχρεωτικής απογραφής δικαιολογείται από το ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι είναι ΝΠΔΔ σωματειακής μορφής, ειδικών σκοπών που έχουν δική τους περιουσία και δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, οι υπάλληλοί τους διορίζονται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους και ως εκ τούτου δεν εγγράφονται στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με επιστολή του προς τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επεσήμανε την ανάγκη άμεσης διευθέτησης της διαδικαστικής εμπλοκής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προχώρησαν στην απογραφή της υπαλλήλου, η οποία και συνταξιοδοτήθηκε και παράλληλα, παρέπεμψαν το θέμα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) για γνωμοδότηση. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 556/2012 γνωμοδότηση του ΝΣΚ [PDF], η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι υποχρεούνται πλέον να απογράφουν το προσωπικό τους.

Σχόλια