Υποχρεωτική η κοινοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων προς διατροφή

0

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Γ. Παντελή, προς τους Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας, στις υποθέσεις διαζυγίων που κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός του ύψους της διατροφής, οι ΔΟΥ θα πρέπει να γνωστοποιούν την πλήρη περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων προς διατροφή προσώπων, προκειμένου να μπορεί να υπολογιστεί το ακριβές ποσό που θα καταβάλλεται.

Ο εισαγγελικός λειτουργός κατέληξε στα ανωτέρω ερμηνεύοντας τον Ποινικό Κώδικα, τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καθώς και το ν. 3842/2010 ενώ επισημαίνει ότι η γνωστοποίηση από τις ΔΟΥ των σχετικών πληροφοριών θα γίνεται κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου Εισαγγελέα, εφόσον έχει προηγηθεί η κατάθεση αίτησης ενός εκ των πρώην συζύγων.

Η αίτηση θα διαβιβάζεται μέσω του Εισαγγελέα στην αρμόδια υπηρεσία και στον αρμόδιο οικονομικό έφορο και θα είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για τους υπαλλήλους. Σε περίπτωση άρνησης ,οι τελευταίοι θα υπέχουν ποινική ευθύνη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο, η ποινική ευθύνη ανάγεται στην άρνηση του υπαλλήλου να ανταποκριθεί στο αίτημα που νόμιμα υποβάλλεται από τον πολίτη ή στην άρνησή του που αποσκοπεί στο να προσπορίσει στον ίδιο ή σε τρίτο πρόσωπο παράνομη περιουσιακή ωφέλεια.

Να σημειωθεί ότι, η άρνηση αυτή θα επισύρει τις προβλεπόμενες ποινές του Ποινικού Κώδικα για απείθεια(άρθρο 169) και για παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259). Τέλος, όπως σημειώνει ο κ. Παντελής, προχώρησε στην έκδοση της εγκυκλίου καθώς παρατηρείται το φαινόμενο οι αρμόδιες ΔΟΥ να γνωστοποιούν μόνο τα εισοδήματα των υπόχρεων προς διατροφή προσώπων και όχι τα λοιπά περιουσιακά τους στοιχεία (όπως ακίνητα κλπ.), με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνεται η πραγματική οικονομική κατάστασή τους και εν τέλει ο ορθός καθορισμός του ύψους της, ή και να αρνούνται ρητά υποστηρίζοντας ότι η γνωστοποίηση των εν λόγω στοιχείων επιτρέπεται μόνο όταν η αιτούμενη διατροφή αφορά τον έναν από τους πρώην συζύγους και όχι άλλα πρόσωπα. Η θέση αυτή όμως δεν στηρίζεται σε διάταξη νόμου αλλά είναι αυθαίρετη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο αντιεισαγγελέας στο κείμενο της εγκυκλίου.

(Εγκύκλιος ΑΠ) Υποχρεωτική η κοινοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων προς διατροφή

Σχόλια