Υποχρεωτική προκαταβολή φόρου για δικηγορικές υπηρεσίες

0

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου (ΠΟΛ 1210/6.10.2011) προβλέπεται ότι:

— Είναι υποχρεωτικός ο υπολογισμός και η απόδοση προκαταβλητέου φόρου από τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων που πραγματοποιούνται από 1/11/2011 και μετά.

— Αποδίδεται υποχρεωτικά από την 1η Νοεμβρίου και εξής, ο προκαταβλητέος φόρος επί των αμοιβών από δικηγορικές υπηρεσίες ή δίκες από τους υπόχρεους καταβολής των συμφωνημένων ή επιδικαζόμενων ποσών. Η απόδοση γίνεται από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και ΝΠΙΔ.

— Οι προσωρινές ηλεκτρονικές δηλώσεις απόδοσης της προκαταβολής φόρου, που υπολογίζεται στις αμοιβές των δικηγόρων για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων, είναι προαιρετική για παραστάσεις από 1/7/2011 έως 31/12/2011 και υποχρεωτική για παραστάσεις από 1/1/2012 και μετά.

— Οι προσωρινές ηλεκτρονικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου επί οποιουδήποτε ποσού που καταβάλλεται ως μέρισμα σε δικηγόρους από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους είναι προαιρετικές για μερίσματα που καταβάλλονται από 1/7/2011 έως 31/12/2011 και υποχρεωτική για μερίσματα από 1/1/2012 και μετά.

— Οι προσωρινές ηλεκτρονικές δηλώσεις απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί αμοιβών συναρτώμενων από το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, από τους υπόχρεους καταβολής των συμφωνημένων ή επιδικαζόμενων ποσών είναι προαιρετικές για τα ποσά που καταβάλλονται από 1/7/2011 και μετά και υποχρεωτική για ποσά από 1/1/2012 και μετά.
 

Σχόλια