Υποχρεωτική η σύνταξη αναλογιστικών μελετών γνωμοδοτεί το ΣτΕ

0

Η σύνταξη αναλογιστικών μελετών από Ταμεία κύριας ασφάλισης και Πρόνοιας, όταν αλλάζουν οι όροι χρηματοδότησης και οι παροχές, είναι υποχρεωτική.

Σύμφωνα με γνωμοδότησή του Ε Τμήματος του ΣτΕ είναι αντισυνταγματική η διάταξη του Νόμου 233571995, που προβλέπει ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια της Πολιτείας αν θα συντάσσονται ή όχι οι αναλογιστικές μελέτες.

Σχόλια