Ζητήματα νομιμότητας εγείρει ο Συνήγορος του Πολίτη για τις κτηματογραφήσεις

0

Ο Συνήγορος του Πολίτης έθεσε ζητήματα νομιμότητας των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά τις πρόσφατες κτηματογραφήσεις.

Σε επιστολή του προς την Κτηματολόγιο ΑΕ ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει ότι καταστρατηγήθηκαν βασικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με αποτέλεσμα αρκετοί πολίτες να κινδυνεύουν να εμπλακούν σε δικαστικές περιπέτειες.

Την ίδια ώρα πολλές δικαιοπραξίες, που αφορούν σε μεταβιβάσεις ή αγοραπωλησίες, ενέχουν σοβαρό κίνδυνο ακυρότητας.

Οι βασικότερες ενστάσεις που διατυπώνει ο Συνήγορος του Πολίτη αφορούν:
– στη μη υποχρεωτική προσκόμιση (κατά την κτηματογράφηση) πιστοποιητικού μετεγγραφής, από το οικείο Υποθηκοφυλακείο, που βεβαιώνει το δικαίωμα επί της ιδιοκτησίας, καθώς και,

– στην ερμηνεία, από την Κτηματολόγιο ΑΕ, του Ν. 2308, σύμφωνα με την οποία είναι δυνατή η μεταβίβαση του ακινήτου χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης υποβολής δικαιώματος, από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Σχόλια