Ζητούν αύξηση των διοικητικών δικαστών

0

Την τροποποίηση της σχετικής διακήρυξης, προκειμένου να αυξηθούν οι θέσεις του διαγωνισμού, ζητούν από τον υπουργό Δικαιοσύνης οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης. Όπως επισημαίνουν οι επιτυχόντες, υπάρχουν πολλές κενές οργανικές θέσεις δικαστών στα Διοικητικά Δικαστήρια, με αποτέλεσμα οι εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί να μην επαρκούν, γεγονός που καθιστά, όπως διατείνονται, δυσχερή τη λειτουργία των Διοικητικών Δικαστηρίων και προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων. Σε σχετικό υπόμνημα που υπέβαλαν στον Χ. Καστανίδη, οι υποψήφιοι δικαστές ισχυρίζονται ότι ακόμα και “αν αυξηθούν οι θέσεις στους επόμενους διαγωνισμούς, π.χ. για το 2011, οι εν λόγω εισακτέοι σπουδαστές θα διοριστούν στα μέσα του 2012, ενώ, αντίστοιχα, οι επιτυχόντες του επόμενου διαγωνισμού του έτους 2012 θα διοριστούν στα μέσα του 2013, ήτοι σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2,5 ετών από σήμερα”. Τα Διοικητικά Δικαστήρια και οι λειτουργοί που τα υπηρετούν αναμένεται να επιβαρυνθούν ιδιαίτερα καθώς με την τελευταία νομοθετική ρύθμιση για την επιτάχυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, μεταφέρεται σε αυτά μεγάλη δικαστική ύλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σχόλια