Ζητούν την ακύρωση των πρυτανικών εκλογών με προσφυγή στο ΣτΕ

0

Την ακύρωση, ως αντισυνταγματικών και παρανόμων, των πρυτανικών εκλογών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ζητούν, με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο υποψήφιος πρύτανης Χ. Στεφανάδης και οι τρεις υποψήφιοι αντιπρυτάνεις Ελένη Καραμαλέγκου, Ι. Δημητρίου και Ε. Λέκκας.
Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι κατά τις πρόσφατες πρυτανικές εκλογές ψήφισαν παρανόμως 1.061 διοικητικοί υπάλληλοι των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με συνέπεια το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας να είναι μη νόμιμο. Συγκεκριμένα, στο κείμενο της προσφυγής τονίζουν ότι παρά το γεγονός ότι ο νέος νόμος 3549/2007 προβλέπει ότι το ειδικό εκλεκτορικό σώμα για τις πρυτανικές εκλογές απαρτίζεται και από το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, πρόκειται για διάταξη αντισυνταγματική, καθώς είναι αντίθετη στο άρθρο 16 του Συντάγματος που προστατεύει το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων. Επιπλέον, οι προσφεύγοντες επικαλούνται απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου που έχει κρίνει από το 2001 ότι “”διάταξη νόμου προβλέπουσα συμμετοχή του διοικητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. (μόνιμου και επί συμβάσει) στις πρυτανικές εκλογές, είναι ανίσχυρη ως αντικείμενη στην πλήρη αυτοδιοίκηση των ιδρυμάτων τούτων (άρθρο 16 παρ. 5 Συντάγματος), τυχόν δε πρόβλεψη συμμετοχής του εν λόγω προσωπικού στο ειδικό εκλεκτορικό σώμα προς ανάδειξη πρυτάνεως και αντιπρυτάνεων, καθιστά την πράξη συγκροτήσεως τούτου παράνομη, ως ερειδομένη επί νόμου ανίσχυρου””.
Παράλληλα, οι υποψήφιοι που προσέφυγαν ενώπιον του ΣτΕ, διατείνονται ότι, με την επανάληψη μια μέρα μετά της ματαιωθείσας πρώτης ψηφοφορίας (από την 7η στην 8η Ιουνίου), δεν ενημερώθηκαν οι εκλέκτορες με συνέπεια την νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος, ενώ κάνουν λόγο και για αλλοίωση των αποτελεσμάτων της πρώτης ψηφοφορίας λόγω των γνωστών επεισοδίων (αφαίρεση και καταστροφή καλπών, κ.λπ.). Αναφέρουν, τέλος, ότι παράνομα ψήφισαν και οι λεγόμενοι αιώνιοι φοιτητές, καθώς δεν έγινε η εκκαθάριση των μητρώων, ενώ και οι εκλογικοί κατάλογοι, όπως υποστηρίζουν, οριστικοποιήθηκαν εκπρόθεσμα.

Σχόλια