ΕνΔΕ: Ανακοίνωση για την αποχή των μελών του Δ.Σ. Χαλκίδας

0

Ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων:

“Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας ανακοίνωσε την αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους την 21η και 22η Φεβρουαρίου 2022 διατυπώνοντας τη θέση ότι οι «νεομετατεθέντες» Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί που υπηρετούν στη Χαλκίδα, δεν αποδέχονται ως «τεκμήριο» κάθε ισχυρισμό των μελών του Συλλόγου περί κωλύματος στο πρόσωπό τους.

Η Ένωση απέστειλε στο Σύλλογο και στις 22-11-2021 επιστολή όταν διατυπώθηκαν όμοιες θέσεις με αφορμή άλλη περίπτωση. Αρχικά θεωρούμε εντελώς λανθασμένο και αυθαίρετο τον διαχωρισμό και την κατηγοριοποίηση των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών με βάση κριτήρια όπως ο χρόνος μετάθεσής τους σε συγκεκριμένο Δικαστήριο. Αφετέρου οι ίδιοι νόμοι και η ίδια δικονομία ισχύει για όλους τους πολίτες, δικαστές και δικηγόρους σε όλη την Επικράτεια.

Οι αποφάσεις περί αναβολής, όπως όλες οι δικαστικές αποφάσεις, αποτελούν αυτοτελή δικαιοδοτική κρίση, που προϋποθέτει ορισμένο αίτημα και απόδειξη της βασιμότητάς του, προκειμένου το Δικαστήριο να αποφανθεί. Συνεπώς απόψεις περί ύπαρξης τεκμηρίων αποδοχής των λόγων αναβολής, στη βάση της δικηγορικής ιδιότητας, είναι πρωτοφανείς, αντίθετες με το νόμο και ταυτόχρονα αποτελούν πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας.

Οι Δικαστές και Εισαγγελείς έχοντας επίγνωση των δυσχερειών του δικηγορικού επαγγέλματος επιδεικνύουν την ενδεδειγμένη σε κάθε περίπτωση κατανόηση, είναι όμως απαράδεκτο να αξιώνεται με πρόδηλο τρόπο η ουσιαστική αναίρεση της δικαιοδοτικής τους εξουσίας.”