Ένωση Δ.Δ.: Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στις 12/2

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, καλούνται τα μέλη της Ένωσης, το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022, [ώρα 10.15] στην ετήσια, τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης, αίθουσα “Ερμής” του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών [Ακαδημίας αρ.7], με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Οικονομικός Απολογισμός
2. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Τα εκκρεμή προβλήματα των Διοικητικών Δικαστηρίων και των Λειτουργών τους