Ένωση ΔΔ: Η αδιαφορία της Πολιτείας [ΑΣΕΑΔ]

0

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Η από το έτος 1999 επίμονη αδιαφορία της Πολιτείας να εκδώσει την απαιτούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού για την καταβολή της αποζημίωσης στους δικαστικούς λειτουργούς που ασκούν καθήκοντα μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, είναι πλέον προκλητική.
Αξιώνουμε από την Κυβέρνηση την άμεση τακτοποίηση της εκκρεμότητας αυτής.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ .            ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΕΤΗΣ Δ.Δ.                                 ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ Δ.Δ.