Ένωση Δικαστών-Εισαγγελέων: Υπόμνημα προς τον υπουργό Δικαιοσύνης

0

Πραγματοποιήθηκαν στις 5 Ιουλίου 2022, θεσμικές συναντήσεις του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, με την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Μαρία Γεωργίου και ακολούθως με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα.

Στον υπουργό Δικαιοσύνης κατατέθηκε και Υπόμνημα της ΕΔΕ με βασικές θέσεις και αιτήματα της Ένωσης.

“ΠΡΟΣ

 Τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Δικαστική Εξουσία, ως ισότιμη και ισόκυρη με την Εκτελεστική και τη Νομοθετική, ανταποκρινόμενη στο συνταγματικό της ρόλο συμβάλλει στην εμπέδωση του Κράτους Δικαίου στην ελληνική κοινωνία. Η ισοτιμία αυτή, ωστόσο, δεν αναγνωρίζεται εμπράκτως από τις άλλες δύο εξουσίες, με συνέπεια οι συνθήκες απονομής της Δικαιοσύνης να μην αρμόζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επιζητά τη συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να ληφθούν κοινές δράσεις προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της απονομής της Δικαιοσύνης και της επίλυσης των χρονιζόντων προβλημάτων Προς επίτευξη του άνω σκοπού και στα πλαίσια της συνάντησης του νεοεκλεγέντος  Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας μαζί σας θεωρούμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας και να υποβάλλουμε τα κάτωθι αιτήματα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα του Έλληνα Δικαστή, θα ενισχύσουν την ανεξαρτησία των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών και θα συμβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση της Δικαιοσύνης:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ενόψει της έντασης του φαινόμενου επιθέσεων κατά Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακόμη και εντός των δικαστικών αιθουσών, αιτούμεθα  να επανεξετασθούν τα μέτρα ασφαλείας των δικαστικών μεγάρων της Χώρας, ώστε να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοια περιστατικά βίας,  που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την σωματική ακεραιότητα ακόμη και τη ζωή των εμπλεκομένων παραγόντων της δίκης και εν γένει των πολιτών. Ενδεικτικά προτείνουμε την άμεση εγκατάσταση στο σύνολο αυτών πυλών ελέγχου εισερχομένων και την πρόβλεψη για λήψη ειδικών μέτρων για Δικαστικούς και Εισαγγελικούς λειτουργούς που στοχοποιούνται.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Σε πολλά Δικαστήρια της χώρας οι συνθήκες απονομής της Δικαιοσύνης είναι τριτοκοσμικές λόγω της έλλειψης ανάλογης  χρηματοδότησης προς αναδιοργάνωση των υλικοτεχνικών υποδομών τους. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι ακατάλληλες, δεν υφίστανται συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού ενώ πρόσφατα αντιμετωπίσαμε και το ζήτημα της έλλειψης καθαριότητας των πολιτικών Δικαστηρίων της πρωτεύουσας της χώρας. Αιτούμεθα την  καταγραφή των υλικοτεχνικών αναγκών κάθε Δικαστηρίου και την κάλυψη αυτών.

Ειδικά δε λόγω της παρατηρούμενης ενεργειακής κρίσης, αιτούμεθα την έγκαιρη πρόβλεψη περί λειτουργίας των εγκαταστάσεων θέρμανσης των Δικαστηρίων.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Με δεδομένο ότι ήδη έχει χορηγηθεί ψηφιακή υπογραφή και προβλέπεται η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί για τις δικαστικές περιφέρειες που λειτουργεί το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Ποινικής και Πολιτικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), η ηλεκτρονική δημοσίευση από τον ίδιο το Δικαστικό και Εισαγγελικό Λειτουργό της απόφασης, πρότασης κλπ. (με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής) και την επιστροφή του φακέλου στην Γραμματεία σε δεύτερο χρόνο (υλοποίηση πρότασης δημοσίευσης εξ αποστάσεως).

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αίτημα περί άμεσης επίλυσης του οξύτατου προβλήματος έλλειψης γραμματειακής υποστήριξης με την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, καθώς παρατηρείται το  οξύμωρο σχήμα οι ανάγκες των Δικαστηρίων διαρκώς να αυξάνονται και ο αριθμός των δικαστικών υπαλλήλων συνεχώς να μειώνεται λόγω συνταξιοδοτήσεων κλπ.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέσω της καταγραφής των περιπτώσεων (πολιτικών και ποινικών) αποφάσεων, που ο νομοθέτης έχει ήδη θεσμοθετήσει την περιορισμένη αιτιολογία, θα αντλήσουμε στοιχεία για την εφαρμογή αυτής και προς επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και σε άλλες περιπτώσεις, λαμβανομένου υπόψη  ότι συνταγματικά συμβατές λύσεις είναι: α) η καθιέρωση, υπό όρους, της πλήρους αιτιολογίας σε ορισμένες αποφάσεις, β) η εφαρμογή στις απλές υποθέσεις της περιορισμένης αιτιολογίας και γ) η θεσμοθέτηση έκδοσης πράξης αντί απόφασης.

Β) ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Κατάργηση της αρμοδιότητας λήψης ένορκων βεβαιώσεων από τους Ειρηνοδίκες, όπως, επίσης και την κατάργηση όλων των ένορκων βεβαιώσεων, οι οποίες προορίζονται για μη δικαστική χρήση και αντικατάστασή τους με υπεύθυνες δηλώσεις.

Γ) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ  

Καταγραφή και κατάργηση των μη δικαιοδοτικών καθηκόντων των Ειρηνοδικών (κατάργηση της αρμοδιότητας του Ειρηνοδίκη για την εκκαθάριση και τον προσδιορισμό των εξόδων του δικαστικού επιμελητή επί διοικητικής εκτέλεσης, καθολική κατάργηση της θεώρησης βιβλίων νοσοκομείων, δήμων, συνεταιρισμών και συμβολαιογράφων από Ειρηνοδίκη κλπ.)

Δ) ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Τροποποίηση νομικού πλαισίου δήλωσης περιουσιακών στοιχείων – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας. Συγκεκριμένα προτείνουμε: α) την κατάργηση της τυπολατρικής επανάληψης του περιεχομένου της δήλωσης, εφόσον δεν υπάρχουν μεταβολές και β) την κατάργηση της συμπλήρωσης στοιχείων, που είναι γνωστά ή μπορούν να αντληθούν από την Ελεγκτική Αρχή, όπως π.χ. ύψος των τραπεζικών λογαριασμών ή των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες.

Ε) ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Σύσταση ειδικών οργανικών θέσεων ανά εφετειακή έδρα, ώστε να πληρώνονται άμεσα τα κενά που δημιουργούνται από τη λήψη αναρρωτικών αδειών αλλά κυρίως  αδειών μητρότητας και ανατροφής τέκνων και να μην θεωρείται «πρόβλημα» η μητρότητα και πατρότητα στο Δικαστικό Σώμα.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  • Μέριμνα για την τοποθέτηση ιατρικού προσωπικού στα μεγάλα Δικαστήρια της Χώρας.
  • Ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 για την χορήγηση πλήρους υλικοτεχνικής υποδομής σε Δικαστικούς Λειτουργούς (υπολογιστές – εκτυπωτές)
  • Ταχεία καταβολή των οδοιπορικών των Δικαστικών Λειτουργών κατά την μετάβαση τους στην έδρα άλλου δικαστηρίου για υπηρεσιακούς λόγους
  • Επαναφορά της καταργηθείσας καταβολής εξόδων τοποθέτησης
  • Κάλυψη δαπάνης για τράπεζες νομικών πληροφοριών για όλους τους Δικαστικούς Λειτουργούς (ΝΟΜΟΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Θεσμοθέτηση Εθνικού Ινστιτούτου Δικαιοσύνης, δηλαδή ενός οργάνου, το οποίο θα έχει οριζόντια αρμοδιότητα για την καταγραφή των αναγκών των Δικαστηρίων, την υποβολή προτάσεων και  το σχεδιασμό των μέτρων, που πρέπει να λαμβάνει η Πολιτεία προς  βελτίωση των όρων απονομής της Δικαιοσύνης. Προτείνεται δε να  συγκροτείται από ανώτατους Δικαστές όλων των κλάδων της Δικαιοσύνης, αιρετών εκπρόσωπων των Δικαστικών Ενώσεων, εκπροσώπων των Δικηγορικών Συλλόγων, των Δικαστικών Υπαλλήλων και του αρμοδίου Υπουργείου Δικαιοσύνης.”